02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


5
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน  
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน ในกระบวนการเผาไหม้   [1]
1

Zirconia Oxygen Sensor
เซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กทำงานที่อุณหภูมิสูง
ย่านวัด 10-3 ถึง 10 atm
อุณหภูมิใช้งาน 500 – 800 °C
2

Oxygen Analyzer in Flue Gas
ATK Range
เครื่องวัดออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1300 °C อย่างต่อเนื่องทำความสะอาดและบำรุง รักษาง่ายมาก
ย่านวัด 0.01 ... 25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA