02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


3
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบติดตั้ง  
>> เครื่องวัดก๊าซ CO2 และ CO   [3]
1

วัด CO2 0-2000 ppm
สัญญาณออก 0/2 - 10 Vdc
ติดผนังหรือติดตั้งกับท่อ
มีหรือไม่มีจอ LCD แสดงผล
2

วัด CO2 0-3000 ppm และ อุณหภูมิ 0-50 °C ในเครื่องเดียวกัน
สัญญาณออก : 0/2-10 Vdc, 0/4-20mA
3

ควบคุม CO2 และอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน เพื่อควบคุมวาล์วและรีเลย์
สัญญาณออก 0/2 - 10 Vdc , 0/4-20mA
มีแบบติดผนังและติดตั้งที่ท่อลม
4

ควบคุม CO2 อุณหภูมิและความชื้นในเครื่องเดียวกัน มี Output เป็น
analog และ digital เพื่อควบคุมส่วนต่างๆ เหมาะสำหรับการควบคุม
การใช้พลังงาน และ ควบคุมคุณภาพอากาศในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของโหลด
5

วัด CO2 และ CO ควบคุมการระบายอากาศ ส่งสัญญาณเตือน(alarm)
สัญญาณออก 0/2 - 10 Vdc , 0/4-20mA
มีแบบติดผนังและติดตั้งที่ท่อลม
มีหรือไม่มีจอ LCD แสดงผล