02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


5
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน  
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจนระดับต่ำมาก (pbb)   [2]
>>  
3
เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจนระดับต่ำมาก (pbb) GenAir

Oxygen pump gauge
GEN 'AIR

เครื่องกำเนิดและควบคุมปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ สำหรับงานห้องปฏิบัติการ
10-35 ถึง 0.25 atm
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 – 20,RS232
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 230 V หรือ 110 V - 50/60 Hz

Datasheet