02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


6
>>  
>> เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา
>>  
2
เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา RLD-1401

คุณสมบัติ
• โฟรปยาว 40 cm มีลักษณะเรียวยาวบิดงอได้ (gooseneck)
  หารอยรั่วในที่ที่เข้าถึงยากได้   
• มีเสียงเตือนเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้น
• มี 3 ระดับความไว    
• Ambient Concentration Reset สารทำความเย็นที่ตรวจจับได้    
• R-134a, R-404A, R-410A, R-407C, R-22,

Datasheet