02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


2
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา  
>> CO/CO2   [2]
>>  
8
เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา SenseAir Alarm

เครื่องวัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แบบพกพา พร้อมสัญญาณเตือนในตัว
น้ำหนักเบา แสดงค่า CO2 ในอากาศ แสดงผลแบบดิจิตอล
ใช้เทคโนโลยี การวัดแบบอินฟราเรด พร้อมบันทึกค่าในตัว (Data Logger)
และเวลานาฬิกาทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 12 ชั่วโมง
สำหรับงานใน LABและอุตสาหกรรม

Datasheet