02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


3
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบติดตั้ง  
>> เครื่องวัด ก๊าซพิษ, ก๊าซไวไฟ, ก๊าซระเบิด   [2]
>>  
1
เครื่องวัดก๊าซ แบบติดตั้ง DUST/DU-DUST/DY

เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษและก๊าซไวไฟหรือระเบิด
แบบ DUST/DU และ DUST/DY
ควบคุมการทำงานด้วย MCU
สัญญาณออก 4 - 20 mA
3 รีเลย์คอนแทค
RS485 Interface
แสดงผลโดย LED 8 ตัวอักษร 2 บรรทัด
มีระบบป้องกันการปรับแต่ง
ตั้งค่าต่างๆ ด้วยการโปรแกรม
ขนาดเล็ก
ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ