02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


5
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน  
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน ในกระบวนการเผาไหม้   [1]
>>  
1
เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน ในกระบวนการเผาไหม้ MicroPoas sensor

Zirconia Oxygen Sensor
เซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กทำงานที่อุณหภูมิสูง

ย่านวัด 10-3 ถึง 10 atm
อุณหภูมิใช้งาน 500 – 800 °C
มีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 หรือ 3 mm และยาว 100 mm