02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


2
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา  
>> CO/CO2   [2]
>>  
7
เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา SenseAir

เครื่องวัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แบบพกพา
วัดค่า CO2 และอุณหภูมิ
ขนาดเล็ก พร้อม datalogger
เหมาะสำหรับ การฟัก, โรงเรือน, ฟาร์มเห็ด ฯลฯ

Datasheet