02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category

ดัชนีค้นหา
G
เครื่องตรวจก๊าซรั่ว แบบพกพา Gas Detector Module แบบส่งสัญญาณออก
เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา  Gas sensor แบ่งตามประเภทการใช้งาน 
เครื่องเตือนปริมาณก๊าซ  Gas sensor แบ่งตามประเภทของก๊าซที่วัด
เครื่องวัด Gas หลากชนิดแสดงผลเวลาเดียวกัน Gas transmitter
เครื่องวัด ก๊าซพิษ, ก๊าซไวไฟ, ก๊าซระเบิด  
เครื่องวัด ไบโอก๊าซ V
เครื่องวัดก๊าซ CO2 และ CO VOC Gas Transmitters 
เครื่องวัดก๊าซ CO2, CO, O2, NO, NOx, ....  
เครื่องวัดก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ CO2  
เครื่องวัดก๊าซ ชนิดฟุ้งกระจาย (diffusion)  
เครื่องวัดก๊าซ แบบติดตั้ง  
เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา  
เครื่องวัดก๊าซแบบ Inline (Flow)   
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบเลเซอร์  
เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน   
เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน ในกระบวนการเผาไหม้  
เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจนระดับต่ำมาก (pbb)   
เครื่องวิเคราะห์ไอเสียจากเครื่องยนต์   
เซนเซอร์วัดก๊าซ   
   
 
ติดตั้งกับท่อ   
ติดผนัง